Twitter d'Angel Nieva

divendres, 23 de gener del 2009

Posi un CPO a la seva organització

Diàriament liderem multitud de projectes a les nostres organitzacions, gestionant el canvi contínuament, fent malabarismes intentant que aquesta gestió del canvi no impacti o impacti el mínim en l'abast, planificació, temps, qualitat i pressupost.D'altra banda, les organitzacions cada dia apliquen més la gestió de projectes fins al punt de transformar algunes en organitzacions que treballen per projectes, cosa impensable tant a Catalunya com a la resta d'Espanya fins fa poc temps (les multinacionals estrangeres ens porten la davantera des de fa molts anys en tot el tema de gestió eficaç de negoci i de projectes) convertint-se així la gestió de projectes per tant en una peça clau de les organitzacions.

Així mateix veiem com les organitzacions han evolucionat i en cada àrea clau de les mateixes hi ha un responsable que a més forma part del Comitè de Direcció de l'organització, com veiem en les figures del CFO, COO, CTO (encara que aquest últim encara està lluitant per això ), etc. que acompanyen el CEO a la definició i desplegament de l'estratègia de la companyia.

La pregunta és clara i directa. Si la direcció de projectes aquesta resultant clau per a les organitzacions, per què no incorporar al Comitè de Direcció al director de Projectes o al director del programa o Portfolio de Projectes? En les organitzacions actuals, fins i tot en aquelles en què existeix una Oficina de Projectes, veiem com aquestes figures clau lideren projectes, molts estratègics per a les organitzacions, però no estan en el Comitè de Direcció (trobem molt pocs casos en que així sigui), no podent aportar el seu gra de sorra a l'estratègia de la mateixa. Però per què haurien d'estar en el Comitè de Direcció? El Project, Program o Portfolio Manager podria aportar elements a l'estratègia de l'organització gràcies a la seva experiència diària en projectes, tenir una visió més àmplia de l'estratègia de la companyia i no només del seu projecte i ser una peça de nexe o unió entre la Direcció i el Staff dins l'entorn de projectes. Per què no llavors crear dins de les organitzacions la figura de l'Chief Project Officer (CPO) per dur a terme aquesta missió?

Normalment els Project, Program o Portfolio Managers reporten a altres que poden ser molt bons Directius, però que no tenen formació alguna, per exemple, en metodologia de Direcció de Projectes encara que en la seva organització fins i tot s'utilitzen (com pot seran PMP o PRINCE2) i això pot ser un problema molt greu per a l'organització ja que poden exisitir diverses línies de pensament respecte a com liderar i gestionar els projectes i diferències quant a vocabulari, terminologia, etc que poden provocar greus problemes en la consecució dels objectius dels projectes , a causa de possibles diferents percepcions de l'èxit. Un CPO amb formació en Gestió de Projectes ajudaria a moltes organitzacions a treballar per projectes des d'una visió global i alineada amb l'estratègia dels mateixos i de la pròpia organització.