Twitter d'Angel Nieva

dissabte, 5 d’octubre del 2013

Publicitat en dispositius mòbils

Segons Wikipedia , la publicitat és una forma de comunicació comercial que intenta incrementar el consum d'un producte o servei a través dels mitjans de comunicació i de tècniques de propaganda . 

Fins ara , els majors mitjans de comunicació comercial han estat la televisió i la ràdio , però en els últims anys, a causa de l' increment de l'ús de smartphones i tauletes, la publicitat ha entrat també el món de la mobilitat .

En els mitjans de comunicació tradicionals , hi ha regulació i certes normatives , encara que a dia d'avui tinguem que empassar-nos 10 minuts continuats de publicitat en gairebé totes les cadenes de televisió entre pausa i pausa de qualsevol programa. No obstant, en els smartphones i tauletes estem veient com a cada aplicació i joc gratuït, som bombardejats per publicitat no desitjada que fa referència a altres aplicacions , jocs o serveis i que acaben interferint en l'ús diari i efectiu del dispositiu , convertint-se finalment en spam . ¿La diferència? A la televisió o a la ràdio, pots canviar de canal o emissora. En els terminals mòbils, hem de pagar per l'aplicació o joc sense publicitat, el que a més suposa un greuge comparatiu ja que per no rebre publicitat , hem de pagar.

Evidentment podem i hem d'entendre que els programadors d'aplicacions mòbils estan en el seu dret d'obtenir beneficis per publicitat d'anunciants, però crec aquest fet hauria d'estar regulat i que només aquelles persones que ho desitgin, rebin aquesta publicitat. En cas contrari, la publicitat es converteix en una cosa molesta en lloc de quelcom útil, i tinc els meus seriosos dubtes que actualment realment aconsegueixi el seu principal objectiu, que és arribar a un públic objectiu (valgui la redundància) i incrementar el consum del producte o servei , tal com es desprèn de la seva definició.