Twitter d'Angel Nieva

dilluns, 15 de febrer del 2010

Caiguda global del sector TIC

La crisi al sector TIC ha arribat potser més tard, però no per això, amb menys conseqüències.

Segons previsions de la patronal Asimelec, el sector TIC es mantindrà a Espanya en recesió. A la resta d'Europa, en canvi, les previsions indiquen que tindrà una pujada.

Les retallades presupostàries del sector públic, la baixada d'inversions en empreses de tecnologia i elE descens del consum, han provocat que el sector TIC tanca el 2009 amb una caiguda global del 8%, que en algunos subsectors arriba al 20%.

Segons les mateixes dades, que marquen una clara tendència negativa, els subsectors més afectats han estat el de l'industria audiovisual i la electrònica de consum. Internet, software i telecomunicacions s'han vist també afectats, pero amb menys mesura.