Twitter d'Angel Nieva

dimarts, 18 de maig del 2010

Aprendre d'experiències

El 2009 va néixer New Leaders Factory (http://www.newleadersfactory.com), un projecte personal amb la missió de crear Nous Líders per a un Nou Món a través de formació pràctica i experiències en Àrees de Negoci, dirigit a organitzacions, directius, comandaments intermedis i emprenedors. Perquè el món ha canviat. Ja no és el que era fa un any, i ni molt menys, fa una dècada. I les persones que l'han de liderar, cadascun des del seu àmbit, també han de canviar, han d'evolucionar, i convertir-se no ja en líders, sinó en nous líders, preparats per gestionar el canvi en aquest nou paradigma, en aquest nou món .

Des de llavors, molt ha estat el treball realitzat i molts han estat els suports rebuts, des de contactes personals fins a institucions públiques, passant fins i tot per Escoles de Negocis. I m'alegra veure com es materialitza la percepció que tinc sobre la transformació que s'està produint en els àmbits educatius. Segons Gartner, "el 2012, les empreses invertiran el 50% del seu pressupost de formació, en programes educatius experiencials per impulsar l'efectivitat de la gent".

La manera d'aprendre ha canviat significativament en l'última dècada. La velocitat i la continuïtat dels canvis en el negoci combinat actualment amb un ràpid ritme de treball han fet la formació formal inadequada i massa lenta per a moltes persones. Moltes organitzacions han intentat mantenir el ritme d'aquesta i han augmentat les seves inversions i despeses en tecnologies que permeten l'aprenentatge per a tractar d'abordar el canvi de necessitats de múltiples audiències globals. Això ha resultat en una tecnologia innovadora i basada en moltes i excel lents iniciatives d'aprenentatge al llarg dels darrers anys, com per exemple, el Computer Based Training (CBT), l'e-learning, les aules virtuals, etc.

No obstant el desafiament clau per l'aprenentatge no hauria de ser l'aprofitar al màxim la tecnologia disponible, sinó arribar a ser la millor manera de captar l'atenció i, finalment, demostrar una millora en l'acompliment organitzacional.

La forma d'aprenentatge tradicional a l'aula tendeix a centrar massa en el contingut i s'orienta en un sol sentit amb la informació que es llança a l'alumne a través de mitjans no interactius (Powerpoint, per exemple). D'altra banda, la forma d'aprenentatge tradicional a través d'e-learning tendeix a centrar-se massa sovint en el procés de com es gestiona el contingut i la tecnologia a través del qual es lliura i no prou en el propi contingut.

Com a resum, podem trobar com inconvenients de l'aprenentatge tradicional la poca interacció o interactivitat amb els estudiants, la manca d'immersió en el contingut, és sovint cara, lenta i amb escassa retenció (memòria) per part dels alumnes. Com a mitjana, les taxes de retenció associades amb els mètodes tradicionals d'aprenentatge són un 5-10% en el millor dels casos.

Per la seva banda, l'Aprenentatge Pràctic i Experiencial fa molt més que contribuir a l'èxit del canvi cultural. Els principals beneficis que podem obtenir són l'orientació en diversos sentits (formació participativa), l'acceleració en l'assoliment dels objectius de negoci i en l'augment de l'acceptació i l'assimilació per part dels alumnes. A més a través de l'Aprenentatge Pràctic i Experiencial s'evidencia el compliment d'un canvi cultural, es provoca la generació d'iniciatives i es fomenta la millora de les relacions, el rendiment, la comunicació i la cooperació, augmentant la comprensió dels objectius de l'organització i millorant la relació triangular cost-benefici-eficàcia.

A l'Aprenentatge Pràctic i Experiencial es millora la taxa de retenció mental, en comparació amb els mètodes educatius tradicionals, ja que les taxes de retenció associades amb l'educació experiencial són considerables, aconseguint una mitjana d'un 80-90%. A més, a través de l'aprenentatge experimental es crea el sentit de l'experiència. Permet als participants cometre errors sense por a un risc gràcies a l'ambient lliure existent, que es realitza en temps real, demostra els beneficis de comunicació interorganitzacional i el treball en equip i fomentant l'establiment de metes compartides, mostrant importància de l'alineació de les diferents àrees amb el negoci. I el més important per a les organitzacions: és un factor molt eficaç de canvi, fent el canvi irresistible per als participants, ja que ara comprenen plenament la motivació per al canvi.

Per tant, s'evidencia que l'Aprenentatge Pràctic i Experiencial és una alternativa molt eficaç a l'Aprenentatge Tradicional ja que l'educació experiencial aporta avantatges competitius no només a les organitzacions, sinó a les pròpies persones que la reben. I segons es desprèn de diferents estudis, està creixent mica en mica, algunes vegades com a substituta, i en moltes altres, com a complement de la formació tradicional. I des de New Leaders Factory apostem per això, per posar el nostre gra de sorra en aquest nou model i marc educatiu i en impulsar noves idees en matèria de formació pràctica i experiencial que aportin un alt grau de valor en la transferència de coneixement de forma ràpida, eficaç i efectiva.