Twitter d'Angel Nieva

dissabte, 12 de novembre del 2011

SIRI i el Reconeixement de Veu


En la presentació de l'iPhone 4S, una de les principals característiques va ser SIRI, el nou servei de reconeixement de veu d'Apple.

El president executiu i exdirector executiu de Google, Eric Schmidt, ha assegurat que el nou servei de reconeixement de veu d'Apple, Siri, és una "amenaça competitiva" en el sector de recerques a Internet. Fins i totSchmidt va citar dues publicacions que han assegurat que Siri és un 'assassí de Google'.

I no li falta raó, ja que la societat i, per tant, el mercat, tendeix cap a una major comoditat i agilitat pel que fa a recerques, i aquestes tendeixen fa ja temps cap a la veu, encara que s'havia limitat potser a estudis, serveis de prova o bé serveis de veu en altres àmbits (empreses que ofereixen serveis de reconeixement de veu per a empreses de telecomunicacions). No obstant això, fins ara ningú havia fet el primer pas seriós en el mercat residencial. Apple, com sempre, ho ha fet. I ha posat com ve fent en els darrers anys amb tots els seus productes, la primera pedra.