Twitter d'Angel Nieva

dimarts, 16 de juny del 2015

ISO 21500: La norma ISO sobre Gestió de Projectes

AENOR acaba de publicar la norma UNE-ISO 21500:2013, relativa a les directrius per a la direcció i gestió de projectes. La principal diferència amb dels estàndards actuals de Gestió de Projectes (PMBOK, PRINCE2, etc) és que la norma UNE-ISO 21500:2013 neix amb l'objectiu de recomanar a empreses i organitzacions, i no a particulars.

Encara que de moment no és certificable, es comenta que en un futur sí que serà possible que les empreses puguin adoptar aquesta norma i certificar-se en ella, encara que sembla que encara no està clar si l'entitat certificada serà finalment l'empresa o els propis projectes que gestiona.

A nivell de contingut, s'assembla moltíssim amb l'estàndard PMBOK, una mica menys amb PRINCE2 i per a res amb qualsevol estàndard o metodologia Agile. Curiós, quan fins i tot el PMI s'ha apropat al món Agile a través del seu recent PMI-Agile Certified Practioner (PMI-ACP).

És molt interessant i important que progressivament es vagi implantant aquesta norma en les organitzacions, atès que actualment, de cara al client, qui certifica l'experiència i coneixement en gestió de projectes són els professionals que hi treballen. D'aquesta manera, les organitzacions poden posar al mercat un valor afegit i un compromís clar per part de la companyia, i de la direcció, amb excel·lència en gestió de projectes i les seves bones pràctiques.


Més informació a: