Twitter d'Angel Nieva

dimarts, 2 d’octubre del 2012

Pla iDigital. El futur de les TIC a Catalunya

Incrementar l'ocupació en el sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) fins a un 75% l'any 2020.

Aquest és l'objectiu que el Govern de la Generalitat de Catalunya vol assolir a través del pla iDigital. Un pla per impulsar la digitalització de les empreses catalanes i situar el país entre les 10 primeres euroregions. 

Desprès d'estudiar-ho amb deteniment, considero que és un pla molt ben estructurat, realitzat amb molt seny, amb objectius que representen un repte per al Govern i per a Catalunya, però que crec que realment són assolibles sempre i quan tots els agents involucrats treballin colze amb colze. 

El pla en principi estava plantejat per tota la legislatura 2010-2014. Amb la recent convocatòria electoral espero que tothom continui treballant en aquest sentit i que el pla iDigital es prioritzi encara més després de les properes eleccions del 25-N, ja que considero que és una fulla de ruta imprescindible per al nostre país.

Una de les fites més importants que vol assolir el Govern amb aquest pla és reactivar la nostra economia per generar riquesa i llocs de treball. En aquest context, les TIC han de ser una punta de llança que, ben utilitzada, permeti donar un impuls a les nostres empreses per ser més productives i competitives, dinamitzar la generació d’ocupació i aconseguir que el sector TIC català sigui un motor de creixement econòmic per al país.

Si volem excel·lir com a país capdavanter pel que fa a les TIC, serà necessària una major implicació del món privat en els projectes que es liderin des de les administracions i, segurament, també un major esforç, especialment en moments de crisi com els actuals. De la mateixa manera, caldrà cercar cada dia més sinergies entre els diferents agents del sector d’arreu de Catalunya i a escala internacional.

Els projectes i iniciatives del pla impulsaran a Catalunya les anomenades 5 “i”, aquells aspectes en què hem de ser excel·lents per tal de poder afrontar amb garantia el present i el futur imminent (Innovació, Internacionalització, Inversió, Infraestructures i Inclusió)

Amb el Pla idigital es posarà en marxa un conjunt de projectes tractors i iniciatives adreçades tant a les empreses com a la ciutadania estructurant les seves prioritats al voltant de sis objectius estratègics:
  • Millorar la competitivitat empresarial amb les TIC.
  • Potenciar el sector tecnològic català.
  • Dinamitzar l’ocupació gràcies a les TIC.
  • Impulsar projectes tractors de l’Administració.
  • Fomentar la integració digital de la ciutadania.
  • Potenciar accions de proximitat i referència.

Alguns dels projectes tractors identificats actualment són per exemple el Mobile World Capital, Ciutatats Intel·ligents, Facturació electrònica, eOcupabilitat, Targeta ciutadana, eSalut, eEnsenyament, eAdministració entre d'altres.

El pla iDigital és una pla plenament alineat amb l’Estratègia Europa 2020 i l’Agenda Digital per a Europa. L’objectiu que es persegueix és fer realitat una Catalunya que lideri el desenvolupament de la societat digital a Europa i posi els seus beneficis al servei de la ciutadania i l’empresa catalana.

Podeu obtindre més informació sobre el pla iDigital a http://www.idigital.cat

Font : Dossier de premsa del pla iDigital a http://www.idigital.cat