Twitter d'Angel Nieva

dilluns, 4 de gener del 2010

Green Technologies. Realitat o pur marketing?

Tots hem sentit parlar del Protocol de Kyoto i dels gasos que provoquen l'efecte hivernacle. I ens sembla que tot queda molt llunyà i que són simples arguments polítics, oi?

No hauria de ser així i la indústria tecnològica ha d'implicar a fons. D'un temps ençà, el consum energètic en els Centres de Dades, externs o bé en les pròpies empreses, s'ha convertit en una gran preocupació a causa de l'impacte que tenen directament sobre el medi ambient i sobre els creixents costos de la factura energètica. Fins fa poc temps, els costos d'espai i alimentació elèctrica dels equips tecnològics no han parat d'incrementar-, fet que ha motivat que les polítiques mediambientals figurin en les agendes dels responsables tecnològics, cosa impensable fa només uns anys.

Com a exemple a petita escala, podem veure com un servidor de mida mitjana produeix igual emissió de carboni (15 mpg) que un vehicle de mida mitjana. Aquesta és una dada que ens pot ajudar a comprendre la magnitud de l'impacte de les tecnologies sobre el medi ambient. Un altre exemple clar el veiem en l'informe "Jugant Brut" que Greenpeace ha fet públic fa poc i on es revela que fins i tot les videoconsoles Wii, PS3 Elite i Xbox360 contenen materials perillosos. D'altra banda, l'associació de consumidors australians Choice ha mesurat el consum elèctric d'aquestes 3 ​​videoconsoles i ha demostrat que tant com PS3 i Xbox disparen el cost, a gran distància de Wii.

La virtualització i la consolidació de servidors són les tendències actuals per mitigar aquest impacte sobre el medi ambient, al mateix temps que els nous dissenys de servidors i la resta de maquinari consumeixen cada vegada menys electricitat. La tendència actual dels Centres de Dades és evolucionar cap a Green Datacenters (Centres de Dades verds o ecològics i sostenibles). La tendència de la tecnologia en general, evolucionar cap a un maquinari amb menys consum energètic.

Perquè siguin un avantatge competitiu, les noves tecnologies han d'estar alineades amb la demanda de la societat. I la societat cada vegada demanarà més esforços en el desenvolupament i aplicació de tecnologies verdes (green technologies), de manera que la indústria tecnològica ha de respondre ràpid i assumir un compromís seriós amb el medi ambient. La indústria haurà doncs d'adaptar als valors cada dia més imperants en la nostra exigent i aparentment verd societat per no perdre imatge i quota de mercat. Si no ho fan, es veurà com el valor social que representen les tecnologies netes i sostenibles caurà en sac trencat i pasaran a ser vistes només com a pur màrqueting de les empreses per poder sobreviure en un determinat nínxol de mercat.