Twitter d'Angel Nieva

dissabte, 23 de juliol del 2011

100 Regles per als Project Managers de la NASA

La NASA ha conclòs el seu programa aeroespacial amb els tradicionals "shuttles" o llançadores espacials com l'Atlantis, el Columbia, el Discovery i el Challenger, i s'està reinventant per, en un futur no gaire llunyà, tornar a la carrera espacial amb noves formes de finançament (bàsicament privat) i nous models de naus per a càrrega o transport de passatgers). Mentrestant pagarà a Rússia els diferents trasllats que hagi de realitzar a l'espai utilitzant les càpsules russes Soyuz.

En aquest punt d'aturada, de stand-by, és interessant observar una documentació interna de la NASA on s'indiquen 100 punts de millors pràctiques per als seus ProjectManagers. La NASA ha tingut fracassos, però també s'han de reconèixer molts èxits. I l'existència de documents com aquest demostren el nivell de perfecció al què han arribat.


Esperem que en un futur la NASA torni al 100% per, conjuntament amb l'ESA i l'Agència Espacial Russa, seguir investigant i avançant el futur al present a través dels resultats dels diferents experiments espacials.